Ericsson en kwaliteit

Vanaf het begin heeft Ericsson de kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Een voorbeeld hiervan is een artikel van de Engelsman Bennett, die rond 1893 heel Europa afreist om een inventarisatie te maken van telefoonmaatschappijen in al hun facetten. Hij beoordeelde de door LM Ericsson in Zutphen geleverde stoppen en koorden centrale als een modelcentrale! Kwalitatief loopt Ericsson vooraan, zij het dat de posten duurder zijn dan die van andere merken.

Dat de N.V. Nederlandse Ericsson Telefoonfabrieken en Ericsson Telefoon-Maatschappij eveneens kwaliteitsproducten leverden blijkt uit het feit dat er in 1964, gedurende een ononderbroken periode totaal 200.000 bakelieten telefoontoestellen aan PTT afgeleverd zijn zonder één enkele fout.

De eerste automatische centrale ter wereld van de firma Ericsson uit Stockholm, uitgerust met de later zo bekende 500-kiezers, wordt in 1923 in dienst genomen aan de Korenaarstraat te Rotterdam. Dit oerdegelijke AGF-systeem heeft meer dan 50 jaar in Nederland operationeel geweest.

In 1965 start Ericsson met de productie van het T65 toestel. Als eerste bedrijf in Nederland heeft Ericsson Telefoonmaatschappij bv in 1973 van PTT een opdracht voor de levering van een groot aantal druktoets-telefoontoestellen (TDK), voor abonnees die rechtstreeks zijn aangesloten op openbare telefooncentrales. Als in 1987 de productie van de T65 gestopt wordt zijn er meer dan 3 miljoen toestellen geproduceerd.

Rond 1990 komt er een kentering in de goederenstroom. We gaan van massaproductie naar maatwerk. Dit geldt zowel voor hardware als software. Hierdoor wordt het totale proces steeds belangrijker en complexer. Het managen van de processen wordt daarmee de sleutel naar succes. Binnen de software ontwikkelingsafdeling wordt PROPS, een methode om AXE ontwerpprojecten, inclusief het daarop volgende application-system traject, te beheersen en te besturen geïntroduceerd.

ETM besluit voor een ISO 9001 certificaat te gaan. In 1991 is ETM de eerste grote telecommunicatieleverancier in Nederland, die dit certificaat heeft voor het gehele bedrijf. Hierbij stopt het niet, er komt een algeheel programma: ETM, BETTER, BEST en een specifiek AXE, BETTER, BEST.

De wereld verandert snel: Er komen meerdere operators, de introductie van mobiele netwerken, de integratie van telecommunicatie en internettechnologie. Dit heeft tot gevolg dat snel en adequaat ingespeeld moet worden op de nieuwe situatie. Service Management wordt steeds belangrijker.