Externe linkenStichting Erfgoed Ericsson Nederland werk nauw samen met andere partijen om de geschiedenis van Ericsson in Nederland zo goed mogelijk in kaart brengen.Heemkring Molenheide

Onderzoeken en bestuderen van de plaatselijke geschiedenis, het volksleven en het landschap. Meewerken aan het veiligstellen van ons historisch erfgoed: onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen en geschriften die heemkundig gezien van belang zijn.

https://www.heemkringmolenheide.nl/


Ericsson History

Welcome to a journey through the world of Ericsson – trip through history towards the future.

https://www.ericsson.com/en/about-us/history


Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland

De sTEN stelt zich tot doel de deelnemers te ondersteunen bij het behouden/beheren, documenteren en toegankelijk maken van het telecommunicatie erfgoed in Nederland.

https://telecomerfgoed.nl/


Telecommunicatie Erfgoed Stichting

De Telecommunicatie Erfgoed Stichting houdt zich primair bezig met het beheer en behoud van de historische bedrijfscollectie van het voormalige Alcatel, waaronder producten van de rechtsvoorgangers zoals ITT, NSEM, BTMC en NBTM.

https://telecom-erfgoed.nl/


Houweling Telecommuseum

Onze doelstelling is het bewaken van het Telecommunicatie erfgoed van PTT / KPN. Ons museum laat u de ontwikkeling zien van zoals het ooit begonnen is.

https://houwelingtelecommuseum.com/


History of the Ericofon

This is a brief history of the Ericofon, mostly involving the US market.

https://www.ericofon.com/history.htm


Ericsson mobiele telefoons

Keep Ericsson mobile phones history alive.

https://ericssoners.wordpress.com/


QRZ.com

De database van alle gelicenseerde zendamateurs in wereld.

https://www.qrz.com/db/pa100etm© ericsson-erfgoed.nl 2024