Over StEEN


De Stichting Erfgoed Ericsson Nederland (StEEN) wil het industrieel erfgoed op het gebied van de aan Ericsson gerelateerde telecommunicatie in Nederland en alle relevantie informatie daarover behouden en inzichtelijk maken.

Daaronder vallen alle producten, die in Nederland ontwikkeld en/of geproduceerd zijn en de producten, welke erg belangrijk zijn of waren voor de Nederlandse markt. Verder besteden we ruime aandacht aan alle bewaard gebleven foto’s, personeelsbladen en overige documenten. StEEN wil de geschiedenis van 100 jaar Ericsson in Nederland zo goed mogelijk in kaart brengen, bekeken vanuit verschillende invalshoeken.

Een groep (oud)medewerkers van Ericsson is vanaf oktober 2015 wekelijks een dagdeel bij elkaar gekomen om de werkzaamheden uit te voeren. Voor het registreren is een eigen database ontwikkeld. Daar worden alle gegevens in opgenomen.

Om alle informatie beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden is door StEEN ook een eigen website ontworpen, welke voor een zeer groot gedeelte dynamisch wordt gevoed vanuit het backend van de database. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de verschillende formats waarin de website gezien kan worden.

StEEN groep

2015: Een deel van het erfgoed uitgesorteerd op hardware en overige.

StEEN groep

2015: Een deel van het erfgoed uitgesorteerd op hardware en overige.

StEEN groep

2016: De leden van de werkgroep (Huub, Jacques, John, Jan, Hans, Tim, Piet en Jan) met in het midden de toenmalige directeur Rob Wolters.

StEEN groep

2016: Inventariseren van hardware in een onverwarmde ruimte in hal 1.

StEEN groep

2017: Het doorzoeken en sorteren van de documentatie.

StEEN groep

2019: In dozen gesorteerde documentatie voor nadere verwerking.

StEEN groep

2024: Een gewone dinsdagmiddag.

StEEN groep

2024: Een gewone dinsdagmiddag.

StEEN groep

2024: Een gewone dinsdagmiddag.

Werkwijze

Een groep (oud)medewerkers van Ericsson is vanaf oktober 2015 wekelijks een dagdeel bij elkaar gekomen om de werkzaamheden uit te voeren. Voor het registreren is een eigen database ontwikkeld. Daar worden alle gegevens in opgenomen. Voor een zeer groot deel wordt de website dynamisch gevoed vanuit het backend van de database.

Fases

In fase 1 (gestart in oktober 2015) waren de activiteiten gericht op het inventariseren, het registreren en fotograferen van de totale verzameling aan hardware producten bij Ericsson. De producten zijn zo goed mogelijk ondergebracht in verschillende productgroepen en voorzien van kenmerken.

In fase 2 (gestart in december 2016)wordt alle relevante aanwezige informatie over Ericsson in Nederland (foto’s, personeelsbladen, etc.) geïnventariseerd, gerubriceerd, gescand en ingevoerd in de database. De informatie wordt zo goed mogelijk voorzien van extra gegevens en kenmerken. Deze werkzaamheden zijn praktisch afgerond.

In fase 3 concentreren we ons in eerste instantie op de volgende 4 pijlers: “Hoogtepunten 100 jaar Ericsson in Nederland”, “Virtual Museum”, “Verhaallijnen” en “Personeelsbladen”. Elke pijler geeft op zijn eigen manier inzage in de geschiedenis van Ericsson. De voortgang van deze fase loopt parallel aan de voortgang in fase 2.

In fase 4 gaat de grootste aandacht naar alle beschikbare documenten. Dat is een tijdrovend proces, omdat per document een beslissing genomen moet worden of het interessant genoeg is om te bewaren, of dat het toegevoegde waarde heeft als we het publiceren. In deze fase hebben we ook opnieuw gekeken naar de toegankelijkheid van de website.

Doel van de website

Met deze website hopen we een goede invulling te geven aan onze doelstellingen door de informatie op een aantrekkelijke wijze (samenhangend waar mogelijk en goed vindbaar) en op verschillende manieren aan iedereen aan te bieden.

Verantwoording

De medewerkers van StEEN hebben geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk te zijn met betrekking tot de gepresenteerde informatie. Helaas kunnen we niet voorkomen dat we soms niet volledig of niet helemaal correct zijn geweest. StEEN staat open voor alle op- en aanmerkingen en/of aanvullingen.

Samenstelling StEEN

In de huidige StEEN zijn de volgende (oud)medewerkers van Ericsson werkzaam: Jos van Beek (voorzitter), Jan Spooren (bestuurslid), Jan Zandberg (penningmeester, documenten), Hans Sprangers(secretaris, database, coördinatie werkzaamheden), Huub Adank (documenten), John Anijs (website ontwerp), Joof van Amelsfort (website ontwerp), Jacques van den Bersselaar (foto’s en apparaten), Piet Avontuur (documenten), Tim Ehrhart (infrastructuur en documenten) en Benno Goethals (bestuurslid, beschikbaar stellen fysieke ruimte). Helaas is Jacques van den Bersselaar in mei 2024 plotseling overleden.

Samenwerkingen

Stichting Erfgoed Ericsson Nederland werkt samen met Heemkring Molenheide. De foto’s van de Stichting worden ook, onder beheer van de Stichting, gezet op hun ”Beeld- en archiefbank Gilze en Rijen” als Ericsson collectie.
© ericsson-erfgoed.nl 2024