De geschiedenis van "100 jaar Ericsson in Nederland"


Elke geschiedenis kenmerkt zich door een aantal aspecten (gebeurtenissen) die in tijd een onderling verband hebben. Dat geldt ook voor de geschiedenis van “100 jaar Ericsson gevestigd in Nederland”, waarbij o.a. aspecten gericht op techniek, producten, ontwikkeling van het bedrijf en werkzaamheden een rol spelen. StEEN heeft die gebeurtenissen samengebracht in verhaallijnen. M.a.w. verhaallijnen geven een chronologisch beeld van een bepaald aspect in de tijd. Bij elke gebeurtenissen is het mogelijk om via doorklikken meer informatie te verkrijgen. Om het aantal gebeurtenissen binnen zo’n “Verhaallijn” overzichtelijk te houden en bovendien op bepaalde gebeurtenissen meer in detail in te kunnen gaan, hebben we binnen de verhaallijn ook nog specifieke onderwerpen benoemd.

© ericsson-erfgoed.nl 2024